PN38050L น้ำยาขจัดคราบอเนกประสงค์ Automotive multi cleaner

3M 38050L Automotive multi cleaner น้ำยาขจัดคราบสกปรกที่ขจัดออกยาก เช่นคราบน้ำมัน คราบจารบี คราบแมลง ใช้สำหรับล้างเครื่องยนต์ภายนอก ล้อแมกซ์ ยาง รวมถึงการใช้ล้างคราบสกปรก บริเวณพรม ใช้ได้ทั้งพรมผ้าและเบาะหนัง

วิธีใช้
- ผสมกับน้ำสะอาด อัตราส่วน 1:5 ใช้สำหรับล้างภายนอกเครื่องยนต์ ล้อรถยนต์ และ ตัวถังภายนอก
- ผสมกับน้ำสะอาด อัตราส่วน 1:20 ใช้สำหรับทำความสะอาดเบาะผ้า พรมผ้าและเบาะหนัง

ราคา 850 บาท
จำนวน:
Visitors: 1,016,905