สมัครงาน

               

ตำแหน่ง พนักงานขาย 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • ติดต่อลูกค้า เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และ รักษาฐานลูกค้าเก่า
 • ประสานงานลูกค้า
 • ทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
 • มีความรู้เรื่องรถยนต์ ผลิตภัณฑ์คาร์แคร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • กล้าแสดงออก พูดจามีไหวพริบ มีใจรักการขาย
 • บุคลิกดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีพาหนะส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษสมัครตัวแทนจำหน่าย

ท่านใดที่ต้องการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถยื่นเอกสารมีดังนี้


1. กรณีที่ท่านเป็นบุคคลธรรมดา

   - สำเนาใบจดทะเบียนพานิชย์ (ถ้ามี)

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

   - แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก

 

2. กรณีท่านเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

   - สำเนาหนังสือรับรองหน้าแรก-หน้าวัตถุประสงค์(เซ็นรับรองและประทับตรา)

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ(เซ็นรับรองและประทับตรา)

   - แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก


ทั้งสองกรณี ท่านสามารถแฟกซ์เอกสารดังกล่าวมาที่เบอร์ +66 (0)2 023-0530, +66 (87) 511-6789  หรือ ส่งอีเมล์มาที่ tnoranit@yahoo.com ทางบริษัทฯ จะพิจารณาและจัดส่งแคทตาล๊อดสินค้า ใบราคาและ ป้าย ไปให้ท่านตามที่อยู่ต่อไป...


     

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,016,388